Registar resursa
Registar resursa je središnje mjesto za pohranu konfiguracijskih postavki i općih podataka vezanih uz usluge koje koriste sustav AAI@EduHr.

Pristup Registru resursa omogućuje se predstavnicima davatelja usluga koje koriste sustav AAI@EduHr kako bi mogli registrirati nove usluge ili ažurirati postavke već registriranih usluga.

Javni podaci o uslugama koje za prijavu korisnika koriste sustav AAI@EduHr dostupni su na web-stranicama Usluge pristupa mreži i Web aplikacije.
Za korištenje aplikacije morate se prijaviti.